top of page

Dva roky prázdnin – děti dětem

Které dítě by nechtělo dva roky prázdnin? U nás v Evropě, kde je vzdělání samozřejmostí, snad každé. V zemích postižených přírodními katastrofami trvá 2 – 6 let, než se děti mohou vrátit zpět do bezpečné školy. Zpravidla se jedná o země, kde je vzdělání jedinou nadějí na lepší budoucnost. My těmto dětem ke vzdělání pomáháme, aby si v budoucnu uměly pomoci samy.

 

Věříme, že pomáhat může každý a zároveň, že investice do vzdělání je tím nejlepším pro budoucnost naší planety. 

 

Naším cílem je šířit osvětu mezi dětmi na základních a středních školách, rozvíjet u nich filantropii a solidaritu k druhým a zapojit je tak do pomoci dětem, pro které stavíme po celém světě školy.

 

Do projektu se jako první zapojila ZŠ Tusarova, kde si ho vzaly za svůj 4 dívky z 9.B, které zorganizovaly sbírku, zapojily do ní všechny třídy školy a velkou část svých spolužáků. Dva roky prázdnin a s ním spojená pomoc od dětí dětem v Nepálu se stala jejich projektem. Připravily si vlastní prezentaci, informovaly všechny třídy školy formou krátké přednášky o práci Happy Hearts a svou iniciativu a důvod proč se rozhodly pomáhat prezentovaly v rámci školní akademie rodičům a přátelům školy. Děti malovaly obrázky a vyráběly různé předměty.

Se sbírkou nejlepších obrázků, které namalovali žáci, byli pak přítomni i na naší velké Gala večeři, kde prezentovali Dva roky prázdnin.

 

Cílem projektu je za dva roky dostat 1.000 dětí zpět do škol.

Děkujeme za Vaši ochotu pomáhat! 

bottom of page