top of page
UKR.jpg

POMÁHÁME NA UKRAJINĚ

Organizace All Hands and Hearts urychleně vyslala svůj tým do Polska a to na podporu obyvatel ohrožených násilnou invazí na Ukrajině. Inspirováni osobním úsilím spoluzakladatelky Petry Němcové i dalších členů správní rady, kteří se obratem zmobilizovali a podporují přepravu ohrožených nezletilých dětí bez doprovodu, využíváme naší silné stránky; prověřené schopnosti okamžitě reagovat na nenadálé situace při přírodních katastrofách, abychom pomohli i při této mimořádné události.  

Tým AHAH spolupracuje v bodě určení s místními partnery: koordinačními orgány a humanitárními organizacemi, flexibilně vyhodnocuje, jak nejefektivněji využít naši podporu v neustále se měnící situaci. Koordinuje činnosti a klade maximální důraz na povinnou péči, migrační proces a maximální možné pohodlí nezletilých v dané situaci.   

 

Vzhledem k zaměření All Hands and Hearts na pomoc při přírodních katastrofách se nyní jedná o jedinečnou iniciativu. Uvědomujeme si naléhavé volání o pomoc v této krizi a chceme využít naše unikátní zkušenosti, schopnosti a zdroje a poskytnout tak potřebnou pomoc uprchlíkům na Ukrajině skutečně obratem. 

 

Pomozte nám dostat ukrajinské děti do bezpečí!

bottom of page